SMS & telefoni
är nu enkelt att baka in i
ditt system eller arbetsflöde!

Prova själv hur läckert det kan vara...

Du kan integrera telefoni enkelt genom ett api.
Perfekt för att få till just den lösning du behöver
– det är ju inte alltid en färdig lösning passar.

Exempelkod

curl https://api.46elks.com/a1/SMS \
 -u apiusername:apipassword \
 -d from=ElkCo \
 -d to=+46723175800 \
 -d "message=It's cold outside, bring a sweater"
curl https://api.46elks.com/a1/Calls \
 -u apiusername:apipassword \
 -d from=+46766861234 \
 -d to=+46723175800 \
 -d 'voice_start={"connect":"+46340890510"}'
import requests

# Your 46elks credentials
# You can find these in the dashboard after creating an account
API_USERNAME = "apiusername"
API_PASSWORD = "apipassword"

# Make a request to the 46elks API
response = requests.post(
  "https://api.46elks.com/a1/SMS",
  auth = (API_USERNAME, API_PASSWORD),
  data = {
    "from": "ElkCo",
    "to": "+46723175800",
    "message": "It's cold outside, bring a sweater!"
  }
)

# Check that the request was succesful
if response.status_code == requests.codes.ok:
  print("Sent! The API responded:")
  print(response.text)
else:
  # Error handling code...
  print("Error: %s" % response.text)
import requests

# Your 46elks credentials
# You can find these in the dashboard after creating an account
API_USERNAME = "apiusername"
API_PASSWORD = "apipassword"

# Make a request to the 46elks API
response = requests.post(
  "https://api.46elks.com/a1/Calls",
  auth = (API_USERNAME, API_PASSWORD),
  data = {
    "from": "+46766861234",
    "to": "+46723175800",
    "voice_start": "{'connect':'+461890510'}"
  }
)

# Check that the request was succesful
if response.status_code == requests.codes.ok:
  print("Sent! The API responded:")
  print(response.text)
else:
  # Error handling code...
  print("Error: %s" % response.text)
<?php
 $url = 'https://api.46elks.com/a1/SMS';
 $username = 'apiusername';
 $password = 'apipassword';
 $sms = array('from' => 'ElkCo',
        'to' => '+46709751949',
        'message' => "It's cold outside, bring a sweater!");
       
 $context = stream_context_create(array(
   'http' => array(
     'method' => 'POST',
     'header' => "Authorization: Basic ".
       base64_encode($username.':'.$password). "\r\n".
       "Content-type: application/x-www-form-urlencoded\r\n",
     'content' => http_build_query($sms),
     'timeout' => 10
     )
   ));

 $response = file_get_contents($url, false, $context);
 print $response;
?>
<?php
 $url = 'https://api.46elks.com/a1/Calls';
 $username = 'apiusername';
 $password = 'apipassword';
 $call = array('from' => '+46709751949',
        'to' => '+46709751949',
        'voice_start' => '{"connect":"+461890510"}');
       
 $context = stream_context_create(array(
   'http' => array(
     'method' => 'POST',
     'header' => "Authorization: Basic ".
       base64_encode($username.':'.$password). "\r\n".
       "Content-type: application/x-www-form-urlencoded\r\n",
     'content' => http_build_query($call),
     'timeout' => 10
     )
   ));

 $response = file_get_contents($url, false, $context );
 print $response;
?>
using System;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;

namespace elktest {
 class Program {
  public static string user = "apiusername";
  public static string pwd = "apipassword";
  private static HttpClient client;
  static void Main(string[] args)
  {
   client = new HttpClient();
   client.BaseAddress = new Uri("https://api.46elks.com");

   client.DefaultRequestHeaders.Authorization =
    new AuthenticationHeaderValue(
     "Basic",
     Convert.ToBase64String(
      System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(
       string.Format("{0}:{1}", user, pwd)
      )
     )
    );
    
   var content = new FormUrlEncodedContent(new[] {
    new KeyValuePair < string, string > ("from", "ElkCo"),
    new KeyValuePair < string, string > (
     "to", "+46735417172"),
    new KeyValuePair < string, string > (
     "message",
     "It's cold outside, bring a sweater!"),
   });

   HttpResponseMessage response = client
    .PostAsync("/a1/SMS", content).Result;
   string result = response.Content.ReadAsStringAsync().Result;
   Console.WriteLine(result);
  }
 }
}
using System;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;

namespace elktest {
 class Program {
  public static string user = "apiusername";
  public static string pwd = "apipassword";
  private static HttpClient client;
  static void Main(string[] args)
  {
   client = new HttpClient();
   client.BaseAddress = new Uri("https://api.46elks.com");

   client.DefaultRequestHeaders.Authorization =
    new AuthenticationHeaderValue(
     "Basic",
     Convert.ToBase64String(
      System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(
       string.Format("{0}:{1}", user, pwd)
      )
     )
    );

   var content = new FormUrlEncodedContent(new[] {
    new KeyValuePair < string, string > ("from", "+46766861004"),
    new KeyValuePair < string, string > (
     "to", "+46735417172"),
    new KeyValuePair < string, string > (
     "voice_start", '{"connect":"+461890510"}'),
    }
   );

   HttpResponseMessage response = client
    .PostAsync("/a1/Calls", content).Result;
   string result = response.Content.ReadAsStringAsync().Result;
   Console.WriteLine(result);
  }
 }
}
POST https://apiusername:apipassword@api.46elks.com/a1/SMS
application/x-www-form-urlencoded
from=ElkCo
to=+46723175800
message="It's cold outside, bring a sweater!"
POST https://apiusername:apipassword@api.46elks.com/a1/Calls
application/x-www-form-urlencoded
from=+46766861234
to=+46723175800
voice_start={"connect":"+46340890510"}
{
 "ivr": "http://myserver.se/welcome.wav",
 "1": {
  "play": "http://myserver.se/info.wav"
 },
 "2": {
  {
  "play": "http://myserver.se/entervoicemail.wav",
  "next": {
   "record": "http://myserver.se/newvoicemail"
  }
 }
 "3": {
  "ivr": "http://myserver.se/enterpin.wav",
  "digits": 5,
  "next": "http://myserver.se/usercode"
 }
 "4": {
  "connect": "+46723175800"
 }
}
Visa mig api-dokumentationen

Vad gör andra med 46elks api?

Du är i gott sällskap
när du använder 46elks

kodcentrum logo, organization that trusts 46elks

Vi är lokalt tillgängliga, globalt.

Vi är tillgängliga globalt, och samarbetar lokalt med utvecklare. Vi erbjuder dig fakturering i svenska kronor och support du kan lita på.

Välj land för att läsa om vad
som finns tillgängligt i området.

Världkarta - 46elks finns i Sverige!

Vill du integrera telefoni och SMS i din applikation? Skapa konto